หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศศาลแขวงธนบุรี
ระเบียบ
ระเบียบ
 1. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการคืนค่าขึ้นศาล พ.ศ. ๒๕๔๓
 2. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 3. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘
 4. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวในคดีความผิดลหุโทษและความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อกำหนด
 1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. ๒๕๕๔
 2. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 4. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ. ๒๕๕๗
 5. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับ
 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายในการสืบพยานโดยระบบการการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 162
กอ571/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กอ588/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กอ656/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 01:00
จ76/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ฉ14/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ผบ10288/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ10289/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ5533/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ5837/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ5847/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ5856/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ5927/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ5929/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ5934/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ5943/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ5960/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ5964/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ5968/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ5974/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
ผบ5982/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ5988/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ5992/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ5999/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6002/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6007/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6011/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6106/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6125/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ6131/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ6137/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ6150/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ6165/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ6173/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ6177/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ6186/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ6236/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ6238/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ6239/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ6265/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ6288/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6306/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6308/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6309/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6310/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6313/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6315/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6319/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6321/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6328/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6330/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6412/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ6445/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6450/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6459/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ6461/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ6473/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ6484/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ6490/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ6493/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6509/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6510/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6522/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ6527/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ6529/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ6628/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ6665/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6666/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลยที่ 3
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6669/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6672/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6675/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ6740/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ6752/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ6899/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ6905/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ6907/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ6908/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ6909/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ6938/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ6941/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ7108/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ7121/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ7131/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ7142/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ7159/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ7161/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
ผบ7169/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
ผบ7171/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
ผบ7183/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
ผบ7194/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
ผบ7276/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
ผบ7294/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ7295/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ7340/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ7514/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ7909/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ7911/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ7914/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ8391/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ8514/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ9046/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9047/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9048/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9049/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9050/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9051/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9052/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9053/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9054/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9055/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9056/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9057/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9058/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9059/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9060/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9063/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9238/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ9273/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ม1044/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1051/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1052/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1061/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม698/2561
นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ม825/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม859/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม861/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม955/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม956/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
อ10111/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ1355/2561
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ1697/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ2129/2540
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ2292/2561
แก้คดี / สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ2514/2561
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ2515/2561
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ2959/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
อ3955/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ4169/2549
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ4338/2561
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ4700/2554
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ4890/2561
นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ4903/2561
สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
เวลา 09:00
อ4904/2561
สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
เวลา 09:00
อ5212/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 01:00
อ5271/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5291/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5302/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5431/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ5493/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5508/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
อ5509/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
อ5520/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5539/2561
ไกล่เกลี่ยส่วนแพ่ง
เวลา 09:00
อ5546/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ5823/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ6317/2560
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ6332/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ6437/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ6951/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ7046/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ718/2561
แก้คดี / สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ783/2561
ไกล่เกลี่ยหรือนัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ9007/2559
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้หรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00