หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศศาลแขวงธนบุรี
ระเบียบ
ระเบียบ
 1. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการคืนค่าขึ้นศาล พ.ศ. ๒๕๔๓
 2. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 3. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘
 4. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวในคดีความผิดลหุโทษและความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อกำหนด
 1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. ๒๕๕๔
 2. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 4. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ. ๒๕๕๗
 5. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับ
 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายในการสืบพยานโดยระบบการการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 264
กอ.336/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
กอ.427/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
กอ.430/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กอ.432/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กอ.453/2561
ไกล่เกลี่ยส่วนแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กอ.454/2561
ไกล่เกลี่ยส่วนแพ่ง
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ฉ.6/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ฉ.7/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.1045/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.11246/2559
ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
ผบ.13093/2560
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.13105/2560
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.13172/2560
นัดพร้อม/ให้การ/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1486/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.1595/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.1623/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.1772/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.1837/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.3
ผบ.1838/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.1853/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1886/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.1887/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.2005/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.2092/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2136/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.2530/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.2531/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.2770/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2805/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ผบ.2931/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3061/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.3067/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.3
ผบ.3426/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.3427/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.3428/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.3543/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.3544/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.3559/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.3560/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.3561/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.3562/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.3563/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3564/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3565/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3566/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3594/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.3595/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3610/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3611/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3612/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.3613/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.3614/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.3615/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.3634/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 8.30 น.
ผบ.3635/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3636/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3719/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.3720/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.3721/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.3726/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3727/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3728/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3729/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3730/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3731/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3732/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3733/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 8.30 น.
ผบ.3734/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.3735/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.3736/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.3737/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.3738/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.3739/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.3740/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.3741/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.3744/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.3745/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.3746/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.3747/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.3748/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.3753/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3754/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3755/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3756/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3757/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.3758/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.3759/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.3760/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.3761/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.3762/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.3833/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3834/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
ผบ.3835/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.3836/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.3837/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.3838/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.3839/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.39/2560
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.3906/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.3907/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.3915/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.3916/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.3917/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.3918/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.3919/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.3920/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.3921/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.3940/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.3941/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.3942/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.3943/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.3944/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.3945/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.3967/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.3968/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 8.30 น.
ผบ.4042/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4043/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4044/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4045/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4046/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4047/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4048/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4049/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.4050/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4051/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4052/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4053/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4054/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.4055/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.4056/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.4057/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.4058/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.4059/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.4060/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.4061/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.4062/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.4063/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.4064/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.4079/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.4207/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.4208/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.4209/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
ผบ.4210/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.4211/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.4263/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.4264/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.4265/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.4266/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 8.30 น.
ผบ.4267/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.4295/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.4297/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.4299/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
ผบ.4623/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.4660/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.770/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.775/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.893/2561
นัดพร้อม/ถอนฟ้อง (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.9146/2560
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พส.20/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พส.63/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พส.64/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พส.65/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พส.66/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ม.1027/2560
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ม.1187/2559
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.157/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ม.194/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ม.223/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ม.270/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ม.277/2561
นัดพร้อม/ตรวจพยานหลักฐานฯ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ม.337/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ม.351/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ม.352/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ม.358/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ม.360/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.361/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.362/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
ม.363/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ม.369/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ม.371/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ม.382/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ม.396/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ม.406/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ม.407/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ม.710/2560
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ม.89/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ม.992/2558
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1015/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1082/2561
นัดฟังคำพิพากษา/นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1083/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1156/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.1184/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.12192/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1356/2561
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.1362/2561
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.1376/2561
แก้คดี / สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.1405/2561
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.1502/2561
แก้คดี / สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.15126/2557
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.1533/2555
นัดฟังผลชำระหนี้/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1534/2555
นัดฟังผลชำระหนี้/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1740/2561
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.1822/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1834/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1878/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.2126/2560
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.2171/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2199/2554
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.2292/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.2302/2561
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2419/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2471/2561
ตรวจพยานหลักฐาน/กำหนดวันนัดสืบพยานต่อเนื่อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.2513/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
อ.2517/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.2538/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.2560/2554
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.2580/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.2591/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2592/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2596/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2704/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2715/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.2854/2560
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2944/2553
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2954/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.2994/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.3049/2557
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.305/2555
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3058/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3127/2553
นัดเสนอสำนวนเพื่อตรวจหรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3189/2553
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.3287/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.3297/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 1
อ.331/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.3379/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.3450/2554
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.3860/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3997/2560
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.4154/2559
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.4272/2559
นัดฟังคำพิพากษา (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
อ.435/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.4376/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.4839/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.4959/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.4991/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.5123/2549
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.524/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.5379/2553
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.5386/2553
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.5732/2560
นัดพร้อม/สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.5924/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.6367/2560
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.6466/2560
ไต่สวนมูลฟ้อง (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.6674/2559
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 9.00 น.
อ.6982/2560
แก้คดี / สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.716/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.772/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.773/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.803/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ.8293/2556
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.8475/2556
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.856/2555
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.908/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อพ.17/2559
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.