หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศศาลแขวงธนบุรี
ระเบียบ
ระเบียบ
 1. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการคืนค่าขึ้นศาล พ.ศ. ๒๕๔๓
 2. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘
 3. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘
 4. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวในคดีความผิดลหุโทษและความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อกำหนด
 1. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. ๒๕๕๔
 2. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 4. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ. ๒๕๕๗
 5. ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับ
 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายในการสืบพยานโดยระบบการการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 314
กอ795/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:00
กอ803/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:30
กอ812/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กอ813/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กอ822/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กอ824/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ข3/2561
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:30
ข4/2561
นัดพิจารณาคำร้อง
เวลา 09:00
จ101/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
จ98/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
บค20/2556
ไต่สวนคำร้องขอให้เพิกถอนการอายัดบัญชีเงินเดือน
เวลา 09:00
ผบ10090/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ10102/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ10268/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ10304/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ10334/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ10575/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ10576/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ10598/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ10618/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ10635/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ1087/2552
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
ผบ10912/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ10913/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11083/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11185/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ11247/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
ผบ11250/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:00
ผบ11316/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ11439/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11440/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11441/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11442/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11443/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11444/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11445/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11446/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11497/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11498/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11499/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11500/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11501/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11502/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11551/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11554/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11555/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11556/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11557/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11558/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11559/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11560/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11561/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11562/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11563/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11565/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11630/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11631/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11679/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11680/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11691/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11692/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11693/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11694/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11695/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11696/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11697/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11698/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11699/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11716/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11717/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11825/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ11832/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ11840/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ11847/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ11882/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11883/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11884/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11885/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11886/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11887/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11888/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11889/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11890/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11891/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11892/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11893/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11894/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11895/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11905/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11928/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ11995/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ12013/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ12033/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ12034/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ12035/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ12039/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ผบ3206/2561
นัดฟังคำพิพากษาตัดสิน(สำนวนอยู่ท่านเขียนคำพิพากษา)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ416/2561
นัดฟังคำพิพากษาหรือฟังคำสั่งสำนวนอยู่กับท่าน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ5026/2561
นัดพร้อม/และสืยพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ6288/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6328/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ6330/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ7121/2561
ถอนฟ้อง/ให้การ/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ7131/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ8612/2561
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการชำระหนี้หรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ9022/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ9418/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ9501/2561
นัดพร้อม/และสืยพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ9571/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ9663/2561
นัดพร้อม/และสืยพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ9664/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ9670/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ9734/2561
ถอนฟ้อง/ให้การ/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ9735/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ9744/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ9745/2561
นัดพร้อม/และสืยพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ผบ9803/2561
ถอนฟ้อง/ให้การ/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ9805/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ9858/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ9864/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ9868/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ9884/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
ผบ9953/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ996/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ9961/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ9963/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
พส541/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พส542/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
พส560/2561
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 09:00
ม1000/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ม1161/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ม1197/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1198/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1199/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1200/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1201/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1202/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1203/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1204/2553
ไต่สวนคำร้องเพิกถอนการขายทอดตลาด
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ม1204/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1205/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1206/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1207/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1208/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1209/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1210/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1211/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1212/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1213/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1214/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1215/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1216/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1217/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1218/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1219/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1220/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1221/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1222/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1223/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1224/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1290/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1312/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1313/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1314/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1373/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1433/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1434/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1435/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1436/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1437/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1438/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1440/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1501/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1502/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1503/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1559/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1560/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1561/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1564/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ม1567/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1568/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1569/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1570/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1571/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1572/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1573/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1574/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1575/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1576/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1577/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1578/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1579/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1580/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1581/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1582/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1583/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1584/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1585/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1586/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1587/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1588/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1589/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1590/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1591/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1592/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1593/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1594/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1595/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1596/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1597/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1598/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1599/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1600/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1601/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1602/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1603/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1604/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1605/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1606/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1607/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1608/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1609/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1610/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1611/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1612/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1613/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1614/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1615/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1616/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1617/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1618/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1619/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1620/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1621/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1622/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 16:30
ม1674/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1675/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1678/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1679/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1681/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1682/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1683/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1684/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1753/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม1756/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 08:30
ม394/2561
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ม397/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ม471/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:30
ม749/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ม761/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ม803/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ม815/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ม834/2561
สืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ม874/2561
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวัดนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ม954/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ม982/2561
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
เวลา 09:00
ม987/2560
นัดพร้อม/นัดพิจารณาคำแถลง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ม996/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ1037/2556
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:30
อ10822/2558
นัดฟังคำพิพากษาหรือฟังผลการผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ12148/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ12429/2557
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ1309/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ14597/2556
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ15157/2556
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ15281/2557
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ1545/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ1681/2561
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ16892/2557
นัดสอบถามผลการชำระหนี้หรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ1714/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ1870/2558
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ2546/2553
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ262/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ2823/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 09:00
อ2856/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ2862/2561
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ3095/2557
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ3242/2551
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ331/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ3348/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ3751/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ4002/2561
นัดแก้คดี/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ5120/2561
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ5216/2561
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 09:00
อ571/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ5757/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
อ5793/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
อ5907/2561
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 15 เวลา 09:30
อ5954/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ5975/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ6056/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ6057/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ6089/2560
นัดฟังคำพิพากษาหรือฟังผลการผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ6102/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ6151/2554
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ6161/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ6163/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ6174/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ6175/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ6193/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ6276/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:00
อ6305/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:30
อ6346/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 09:00
อ6450/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 09:00
อ6603/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
อ6652/2559
ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี
เวลา 09:00
อ6702/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ6717/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ6987/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ7381/2555
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ7425/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อ7560/2557
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ939/2559
นัดฟังคำพิพากษาหรือฟังผลการผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 09:00
อพ3/2561
สอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00