ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ศาลแขวงธนบุรีจัดกิจกรรมวางพวงมาลัย สักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560

ศาลแขวงธนบุรีจัดกิจกรรมวางพวงมาลัย สักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ  เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560


เอกสารแนบ