ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ศาลแขวงธนบุรีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การไกล่เกลี่ย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงธนบุรี

ศาลแขวงธนบุรีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การไกล่เกลี่ย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาแก่ผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงธนบุรี


เอกสารแนบ