ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
เอกสารแนบ