ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง ศาลแขวงธนบุรี
เอกสารแนบ