ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ศาลแขวงธนบุรีจัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและบังคับคดีผู้ประกัน ตามโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

ศาลแขวงธนบุรีจัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและบังคับคดีผู้ประกัน ตามโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน


เอกสารแนบ