ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ศาลแขวงธนบุรีเปิดให้ลงทะเบียนใช้งานระบบ CIOS เพื่อให้คู่ความสามารถสืบค้นและติดตามผลคดี ทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ศาลแขวงธนบุรีเปิดให้ลงทะเบียนใช้งานระบบ CIOS เพื่อให้คู่ความสามารถสืบค้นและติดตามผลคดี ทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 30 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป


เอกสารแนบ