ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผุู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงธนบุรี
เอกสารแนบ