ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ศาลแขวงธนบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลแขวงธนบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


เอกสารแนบ