ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ศาลแขวงธนบุรีจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย และทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป

ศาลแขวงธนบุรีจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย และทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป


เอกสารแนบ