ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ศาลแขวงธนบุรีจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ และการโยกย้ายข้าราชการเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่

ศาลแขวงธนบุรีจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ และการโยกย้ายข้าราชการเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ