ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

นางเกษรทิพย์ นิวาสวุฒิกิจ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงธนบุรี และข้าราชการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย

นางเกษรทิพย์ นิวาสวุฒิกิจ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงธนบุรี  และข้าราชการที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตายาย


เอกสารแนบ