ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงธนบุรี โทร 02 4161135-37 แฟกซ์ 02 4150743 Email tbmc@coj.go.th ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี


เอกสารแนบ